p
p

Stantens Kunstråd - garantiordning, "Hertug Blåskægs Borg"

Tilsagn om optagelse i garantiordningen for turnerende teater for voksne i sæson 2012/13.
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har nu behandlet ansøgning fra Copenhagen Chamber Performance og besluttet, at forestillingen ”Hertug Blåskæg” er optaget i garantiordningen.
Udbetaling af underskudsgaranti til arrangøren Underskudsgarantien udbetales til arrangørerne af forestillingerne. Maksimumgrænsen for garantiudbetalinger er 16.000 kr. Garantien består af en billetgaranti på 13.000 kr. ekskl. moms (halvdelen af forestillingsprisen, dog max. 13.000 kr.) og et markedsføringstilskud på 3.000 kr. ekskl. moms. Der kan kun udbetales garanti til arrangøren for én opførelse af samme forestilling.
Arrangørerne skal senest en måned efter opførelsen indsende en formular, som findes på www.kunst.dk/scenekunst under ”Søg tilskud”. Her findes også yderligere information om kriterierne for at modtage underskudsdækningen.

Kreditering
Statens Kunstråd skal krediteres i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af den aktivitet,
der er givet tilskud til. Statens Kunstråds logo skal benyttes ved samme lejlighed og kan hentes på www.kunst.dk/logoer, hvor du også kan læse mere om, hvordan du krediterer.
I øvrigt Ansøgningen er behandlet i henhold til Lov om Statens Kunstråd og Teaterloven § 18. Det er Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, der træffer den endelige afgørelse med hensyn til fordelingen af tilskud.
Når alle svarbreve er udsendt vil der være en liste over optagne forestillinger på
www.kunst.dk/scenekunst – se under ”hvem har fået tilskud

 

p p
p
p
p
p